Αντιπρόσωποι Π.Ο.Σ.Ε.Η

Αντιπρόσωποι Π.Ο.Σ.Ε.Η 2020

  Κυζάλας Τσαμπίκος
  Σκαλίδης Αρκάδιος
  Προυσάλογλου  Παντελής-Κων/νος
   

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος