ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

 

Ε: Πώς μπορώ να ελέγξω εάν το ηλεκτρολογικό μου σχέδιο έχει λήξει;

   Α: Για τον έλεγχο ισχύος του ηλεκτρολογικού σας σχεδίου, μπορείτε να το ελέγξετε στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε: Θα ήθελα να διακόψω την ηλεκτροδότηση μου, τι πρέπει να κάνω;

   Α: Για τη διακοπή ηλεκτροδότησής σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον πάροχο/προμηθευτή σας για παύση/διακοπή συμβολαίου και της ηλεκτροδότησης. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε: Θα ήθελα να κάνω αλλαγή ονόματος στην παροχή μου, τι πρέπει να κάνω;

   Α: Για την αλλαγή ονόματος σε μια ηλεκτροδότηση, απευθύνεστε στον πάροχο/προμηθευτή σας για εκ νέου υπογραφή συμβολαίου ηλεκτροδότησης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε: Θα ήθελα να επανασυνδεθώ, τι πρέπει να κάνω;

   Α: Για να επανασυνδεθείτε, θα πρέπει να προβείτε σε πάροχο/προμηθευτή της επιλογής σας για υπογραφή συμβολαίου επανασύνδεσης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε: Τί είναι πάροχος/προμηθευτής;

   Α: Πάροχος ή προμηθευτής είναι η εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας η οποία σας εκδίδει του λογαριασμούς σας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε: Ο τρέχων ιδιοκτήτης/καταναλωτής σε μια παροχή απεβίωσε, τι πρέπει να γίνει;

   Α: Στη προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να γίνει εκ νέου υπογραφή συμβολαίου ηλεκτροδότησης για αλλαγή ονόματος στον τρέχοντα επίσημο ιδιοκτήτη. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε: Πως κάνω αίτηση για κοινωνικό τιμολόγιο;

   Α: Η αίτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός λογιστή στη σελίδα του ΗΔΙΚΑ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε: Πραγματοποιήθηκε διακοπή στην παροχή/ηλεκτροδότησή μου λόγω οφειλών, τι κάνω;

   Α: Θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τον πάροχο/προμηθευτή σας, με σκοπό να διευθετηθεί μερικώς ή πλήρως η οφειλή,

αναλόγως με το τι απαιτεί ο εκάστοτε πάροχος.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε: Πραγματοποιήθηκε διακοπή στην παροχή/ηλεκτροδότησή μου λόγω λήξης εργοταξιακής ηλεκτροδότησης, τι κάνω;

   Α: Θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ για αίτημα παράτασης εργοταξιακής ηλεκτροδότησης ή οριστικοποίηση της παροχής.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε: Θέλω να κάνω αλλαγή χρήσης ακινήτου (πχ. απο επαγελματικό σε οικιακό), τί πρέπει να κάνω;

   Α: Αρχικά, πρέπει να γίνει αίτηση αλλαγής χρήσης ακινήτου στον Δήμο, στο γραφείο ΤΑΠ. Έκεί ο δήμος εκδίδει βεβαίωση τετραγωνικών και ΤΑΠ,

μέσω του οποίου αναγράφονται τα τετραγωνικά και η χρήση του ακινήτου. Ύστερα, θα πρέπει να κατατεθεί ένα αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής

μαζί με μία ΥΔΕ στον ΔΕΔΔΗΕ, και ένα αντίγραφο ακόμα της βεβαίωσης στον τρέχοντα πάροχο/προμηθευτή για να γίνει επανυπογραφή συμβολαίου

ρεύματος στη νέα χρήση του ακινήτου. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε: Τί σημαίνει ΤΑΠ;

   Α: ΤΑΠ σημαίνει Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ε: Τί σημαίνει ΥΔΕ;

   Α: ΥΔΕ σημαίνει Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ή αλλιώς ηλεκτρολογικό σχέδιο.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος