Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Η.Δ 2020

 Πρόεδρος  Κωνσταντάρας  Μιχαήλ
 Αντιπρόεδρος  Προυσάλογλου Παντελής-Κων/νος
 Γεν. Γραμματέας  Καρελλάς Εμμανουήλ
 Ταμείας  Τσουρδιού Παναγιώτης
 Μέλος  Ντεντές Ογλού Χαμδή

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος