Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Σ.Ε.Η.Δ 2021

 Πρόεδρος Κωνσταντάρας Μιχαήλ
 Αντιπρόεδρος Κυζάλας Τσαμπίκος
 Γεν. Γραμματέας Ντεντές Ογλού Χαμδή
 Ταμείας Τσουρδιού Παναγιώτης
 Μέλος Παπαντωνάκης Γεώργιος

 

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος