Έγγραφα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΔΕΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΗD 384

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΕΗΕ

AITHΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΘΕΡΑΙΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΜΙΚΡΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΘΕΡΑΙΤΟΥ


ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΤ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ1 ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ1 ΜΕ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Γ21

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Γ22

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Γ23


ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ Σ.Ε.Η.Δ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ


ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ή ΑΔΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΥ 105

 

 

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος