Ασφαλή εγκατάσταση

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ένα ανεκτίμητο αγαθό για την καθημερινή λειτουργία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής  της χώρας γενικότερα.

Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι επικίνδυνο, αρκεί να χρησιμοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα.
Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποτελούν το μέσο για να μπορέσει το ηλεκτρικό ρεύμα να μας προσφερθεί με ασφάλεια.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους συμβουλεύουμε :

Για οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία στο σπίτι, στο κατάστημα, στο γραφείο, στο εργαστήριο, στη βιοτεχνία, ή άλλου είδους εγκαταστάσεις, να ζητάς από τον ηλεκτρολόγο να σου επιδεικνύει την ειδική άδεια εξάσκησης επαγγέλματος εργολήπτη ηλεκτρολόγου  από την Διεύθυνση Βιομηχανίας που επιβάλλεται να κατέχει ή την ταυτότητα μέλους της ΠΟΣΕΗ  έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την επάρκεια του.

 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε πρόσωπα που δηλώνουν εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι, χωρίς να μας επιδείξουν τα παραπάνω έγγραφα.

Ο νόμος 501/37 ΦΕΚ  81/Α/2-3-37 ορίζει ότι διώκεται ποινικά εκείνος που κατασκευάζει, επισκευάζει, συντηρεί εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίς να κατέχει την νόμιμη άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, αλλά και εκείνος που αναθέτει σε μη αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση της ηλεκτρικής του εγκατάστασης.

Η συνεργασία σου με αδειούχους ηλεκτρολόγους σου παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

  1. Καλή λειτουργία της εγκατάστασης    
  2. Ασφάλεια στην οικογένειά σου
  3. Ασφάλεια στην περιουσία σου

Αν διαπιστώσετε ότι μεταλλικά μέρη συσκευών ή της υδραυλικής  εγκατάστασης ''τσιμπάνε'' από ηλεκτρικό ρεύμα καλέστε αμέσως αδειούχο ηλεκτρολόγο για να ελέγξει την εγκατάσταση σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στην υποχρεωτική κατασκευή της θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές.