ηλεκτρολόγος

 • Ασφαλή εγκατάσταση

  Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ένα ανεκτίμητο αγαθό για την καθημερινή λειτουργία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής  της χώρας γενικότερα.

 • Έγγραφα

  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΔΕΗ

  ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

  ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

  ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΗD 384

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΕΗΕ

  AITHΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΘΕΡΑΙΤΟΥ

  ΑΙΤΗΣΗ-ΜΙΚΡΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΘΕΡΑΙΤΟΥ


  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΗ

  ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΤ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ1 ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ

  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Γ1 ΜΕ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Γ21

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Γ22

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Γ23


  ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ Σ.Ε.Η.Δ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟ

  ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ


  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

  ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ

  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ή ΑΔΕΙΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

  ΑΙΤΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

   ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΥ 105

 • Ιστορικό Συλλόγου

  Ιδρυση - Επωνυμία

  Η πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Σωματείο) με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και έδρα τον Δήμο της Ρόδου, που ιδρύθηκε το έτος 1974 και αναγνωρίσθηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της, με την υπ'αριθμ. 345/74 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου και καταχωρήθηκε στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Ρόδου με αύξοντα αριθμό 19/1974, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την  υπ'αριθμ. 8/103 ΕΠ /1989 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου, η οποία τροποποίηση καταχωρήθηκε στα βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του Πρωτοδικείου Ρόδου με αύξοντα αριθμό 3/1992, και όπως  τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 188/2017 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Ρόδου και επικυρώθηκε από την ίδια με το άρθρο 1 παρ. 3 του νόμου 4055/2012  θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό, το Ν 1712 / 1987 και συμπληρωμάτικά, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

  Σκοποί

  Σκοποί της Οργάνωσης αυτής είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η Ένωση σκοπούς έχει:

  1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Ηλεκτρολόγων με την γενίκευση της συμμετοχής ολων στις αντιστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
  2. Τη συστηματική μελέτη προβλημάτων του κλάδου, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
  3. Την ενθάρρυνση και πρώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προασπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 • Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα

  Υπάρχουν τρείς κύριοι κινδύνοι του του ηλεκτρικού ρεύματος: ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ

 • ΜΕΛΗ Σ.Ε.Η.Δ

                                                                                                                                                                          

  Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
  1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΗΡ. ΚΡΗΤΗΣ 15 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241025454 6932304553
  2 ΑΤΤΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΙΝΔΟΣ  Τ.Κ. 85107  2244031343 6944545889
  3 BΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  ΜΑΡΚΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 32 - ΡΟΔΟΣ  T.K. 85100  2241023911 6946107157
  4 ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 67-ΡΟΔΟΣ   Τ .Κ. 85100  22410-43007 6944647784
  5 ΒΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΛΜΑ ΜΑΓΙΟΡΚΑΣ 1 - ΡΟΔΟΣ T.Κ. 85100 2241077632 6944845684
  6 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 32 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241023911 6985944916
  7 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 10 - ΙΑΛΥΣΟΣ Τ.Κ. 85101 2241091126 6945581980
  8 ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΛΕΩΦ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 2Α - ΙΑΛΥΣΟΣ  Τ.Κ. 85101  (22460)-44213-44242 6948595966
  9 ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Κ. 85102 2244022201 6944413705
  10 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΙΝΔΟΥ 155 - ΡΟΔΟΣ  Τ.Κ. 85100 2241035885 6982057156
  11 ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΘΕΜΕΛΗ 83 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241031644-21717 6945955336
  12 ΔΙΑΚΟΦΙΛΙΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΟΡΩΝΗ Τ.Κ. 85106 2241041270 6932329005
  13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΓΟΡΑ & ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ-ΙΑΛΥΣΟΣ Τ.Κ. 85101 2241301014 6948590828
  14 ΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΤΑΒΙΑ Τ.Κ. 85109 2244091020 6932272719
  15 ΖΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 8 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241020607-27825 6944414406
  16 ΖΕΡΒΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ   ΛΑΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 85109 2244043696 - 43340 6947630305
  17 ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΜΗ Τ.Κ. 85600   6945681830
  18 ΚΑΪΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΤΙΔΑ Τ.Κ. 85106 2241047490 6945795086
  19 ΚΑΚΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 72 - ΙΑΛΥΣΟΣ Τ.Κ. 85101 2241094581-95031 6972036172
  20 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΤΙΜΟΥΡ-ΤΑΤΣ ΣΑΛΗ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ-ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100   6945256104
  21 ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 178 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85133   6942888098
  22 ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 9 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241026268 6932830210
  23 ΚΑΝΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΩΡΙΟ - ΣΥΜΗ T.K. 85600 2246072741 6937195790
  24 ΚΑΝΥΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΔΟΣ Τ.Κ. 85109 2244044425 6932432167
  25 ΚΑΡΑΟΣΜΑΝ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΙΜΠΡΑΗΜ ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 52 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241069856 6932765518
  26 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΡΙΤΣΑ T.K. 85106 2241048222 6938405812
  27 ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ Τ.Κ. 85100  2241003335 6932323166
  28 ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΡΓΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ Τ.Κ. 85100 2241077490 6932273976
  29 ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ   49 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241023045-62691 6941582538
  30 ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 25 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241068317 6932538656
  31 ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ Τ.Κ. 85100 2241064672 6945063719
  32 ΚΥΖΑΛΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ   31 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241065216 6944931943
  33 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΑΓΟΡΑ 34 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85132 2241071878 6976081290
  34 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΡΝΕΣΤ ΜΠΕΒΙΝ   31 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241033941 6979964554
  35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241027930 6932648183
  36 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΑΡΩΝ 26 - ΚΡΕΜΑΣΤΗ Τ.Κ. 85104   6947539783
  37 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ Τ.Κ. 85103 2241051113 6936604856
  38 ΛΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 8 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100   6942684782
  39 ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ   34 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241034954-20648 6944443094
  40 ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Τ.Κ. 85100 2241067384 6972294634
  41 ΜΑΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 2 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241068561 6932683243
  42 ΜΑΛΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Κ. 85102 2244022110 6974799656
  43 ΜΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΡΙΝΑΚΡΙΑΣ 9 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85132  2241117387 6945431454
  44 ΜΙΧΑΛΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ 22 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241072615 6943038162
  45 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ Τ.Κ. 85103 2241051627 6944664126
  46 ΜΠΕΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Κ. 85102 2244024398 6972012116
  47 ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΩΝΗΣ ΥΨΗΛ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΙΝΟΥ 25 - ΑΦΑΝΤΟΥ Τ.Κ. 85103 2241024398 6985715061
  48 ΜΠΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 7 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241034980-20001 6942294363
  49 ΜΠΡΟΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΒΒΑΣ ΨΙΝΘΟΣ Τ.Κ. 85100 2241050030 6944765245
  50 ΜΥΡΙΑΛΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΡ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΙΔΗ 353 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2246041339 6945991355
  51 ΝΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΣΧΥΝΗ 4 - ΡΟΔΟΣ T.K. 85100 2241061403 6998585855
  52 ΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 29 - ΡΟΔΟΣ Τ.K. 85100 2241061067 6937223339
  53 ΝΤΕΝΤΕΣ - ΟΓΛΟΥ ΧΑΜΔΗ ΜΕΧΜΕΤ ΑΣΓΟΥΡΟΥ Τ.Κ. 85100 2241068049 6946336393
  54 ΠΑΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΤΚ85102  2244024386 6973510201
  55 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΤΣΑ T.K. 85106 2241047247 - 47471 6944276516
  56 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΥΛΩΝΑ Τ.Κ. 85109 2244031126 6932908640
  57 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 14 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241066952 6945414612
  58 ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 12Β - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241074564 6946827083
  59 ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 34 - ΚΑΛΥΘΙΕΣ Τ.Κ. 85105 2241086048 6932554359
  60 ΠΟΤΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2Β - ΚΡΕΜΑΣΤΗ Τ.Κ.85104 2241091803 6972292005
  61 ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΚΑΖΟΥΛΗ 32Α - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241026760-91890 6944451489
  62 ΠΥΡΓΙΟΓΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΝΔΟΥ 7 - ΑΦΑΝΤΟΥ Τ.Κ. 85103 2241130491 6942631565
  63 ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 44 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241068227 6936743911
  64 ΣΚΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Κ. 85102 2244022512 6977838142
  65 ΣΟΥΛΟΥΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΤΙΔΑ Τ.Κ. 85106 2241047721-47801 6937983629
  66 ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85132 2241033640 6944721573
  67 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΜΑΛΛΙΑΚΑ - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85133 2241064261 6946417509
  68 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΑΡΦΑΡΑ 16 - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ T.K. 85106 2241091676 6937408048
  69 ΤΖΟΥΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 41 - ΡΟΔΟΣ T.K. 85100 2241033098 6976365383
  70 ΤΡΙΓΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 34 - ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚ. - ΡΟΔΙΝΙ -ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100   6944511696
  71 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Κ. 85102 2244022398 6976364707
  72 ΤΣΟΥΡΔΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΛΥΘΙΕΣ Τ.Κ. 85105   6942400909
  73 ΦΑΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΤΕΝΗΣ 20 - ΙΑΛΥΣΟΣ Τ.Κ. 85101 2241091655 6972839421
  74 ΦΛΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΜΑΣ 6 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241063859 6944684240
  75 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΛΚΗ Τ.Κ. 85110 2246045053 6944465724
  76 ΧΑΝΤΑΝΤ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΜΙΝ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ 16 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100 2241077453 6942456328
  77 ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡHΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΛΟΣ - ΣΥΜΗ T.Κ. 85600 2246071656 6945895810
  78 ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 30 - ΚΡΕΜΑΣΤΗ Τ.Κ. 85104 2241094469 - 94447 6940643010
  79 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Κ. 85102 2244024408 - 24402 6978473409
  80 ΧΡΗΣΤΟΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Τ.Κ. 85106 2241042105 6932643485
  81 ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100   6948610890
  82 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑOΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ 163 - ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85100   6932685959

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ

  1 ΓΥΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΟΥΛΗ 5 - ΙΑΛΥΣΟΣ Τ.Κ. 85101 2241402921 6937990188
  2 ΚΑΚΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 72 - ΙΑΛΥΣΟΣ Τ.Κ. 85101 2241094581 6972013623
  3 ΚΟΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ - ΑΦΑΝΤΟΥ T.Κ. 85103 2241051728 6932586370
  4 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΜΗΣ - ΣΥΜΗ Τ.Κ. 85600 2246072251 6942406232
  5 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 124 - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ Τ.Κ. 85106 2241081180-82493 6982882508
  6 ΦΩΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 47 - ΡΟΔΟΣ ΤΚ. 85100 2241020949 6932613821

  ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

  1 ΑΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ Τ.K. 85700 2245031061 6972473653
  2 ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ Τ.K. 85700 2245022991-22329 6981301503
  3 ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΥ-ΚΑΣΟΣ Τ.K. 85700 2245041773-41772 6977935147
  4 ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   Τ.K. 85700 2245051072 6949234967
  5 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΠΑΘΟΣ Τ.K. 85700 2245022848 6977290200
  6 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΦΡΥ-ΚΑΣΟΣ Τ.K. 85700 2245041667 6976206830
  7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΥ-ΚΑΣΟΣ Τ.K. 85700 2245041218 6972371834
  8 ΠΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΗΓΑΔΙΑ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ Τ.K. 85700 2245022935 6976135643
  9 ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KAΡΠΑΘΟΣ Τ.K. 85700 2245031551 6977368401
  10 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ Τ.K. 85700 2245071290 6974723125
  11 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ Τ.K. 85700 2245071309 6973012214

   

 • Χρήσιμα τηλέφωνα

  XΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 2241360503
  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2241364714
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2241364716
  ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) 2241364737
  ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 2241046200
  ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2241364639
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 2241364652-53
  Δ.Ο.Υ.ΡΟΔΟΥ 2241025156
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2241027423
  ΤΡΟΧΑΙΑ 2241044128
  ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 2241022220
  ΔΕΗ 2241027330
  ΔΕΔΔΗΕ 2241070343
  ΔΕΥΑΡ 2241064850
  ΟΤΕ 2241026599
  ΕΛΤΑ 2241024873
  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 2241023333-4
  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 2241088700
  ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 2241064712
  ΡΟΔΑ 2241036370
  ΚΤΕΛ 2241027706
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2241080000
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2241044200
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2241075606

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος