Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα

Υπάρχουν τρείς κύριοι κινδύνοι του του ηλεκτρικού ρεύματος: ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

 • Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης)
 • Επικίνδυνα ρεύματα που διέρχονται μέσα από το ανθρώπινο σώμα (μέση και χαμηλή τάση)

Β. ΠΥΡΚΑΓΙΑ

 • Πυρκαγιά που οφείλεται σε ηλεκτρικό τόξο, βραχυκύκλωμα
 • Πυρκαγιά που οφείλεται σε υπερφόρτωση, καταστροφή της μόνωσης των αγωγών
 • Πυρκαγιά που προκαλείται λόγω υψηλών θερμοκρασιών, κ.λπ.

Γ. ΕΚΡΗΞΗ

Έκρηξη σε ατμόσφαιρα εύφλεκτων μιγμάτων εξαιτίας σπινθήρων από στατικό ηλεκτρισμό, λειτουργία διακοπτών κ.λπ.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Ηλεκτροπληξία ονομάζεται η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα και συμβαίνει όταν μεταξύ δύο σημείων του σώματος υπάρχει τάση (διαφορά δυναμικού) ικανή, ώστε να επιτευχθεί ροή του ρεύματος που είναι ανάλογη με την (ηλεκτρική) αντίσταση του σώματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Οι επιπτώσεις της ηλεκτροπληξίας ενδέχεται να είναι:

 • Δευτερογενή ατυχήματα από ασθενή συνήθως ηλεκτρικά ρεύματα που μπορεί να προκαλέσουν π.χ. πτώση ή ολίσθηση λόγω πανικού
 • Επικίνδυνα ρεύματα που ρέουν μέσα από το ανθρώπινο σώμα. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βιολογικές βλάβες, ακόμα και τον θάνατο.
 • Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου. Αυτό εμφανίζεται συνήθως σε ατυχήματα με εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκληθεί με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Επαφή με ενεργό αγωγό (ακροδέκτη).
 2. Επαφή με φθαρμένο (λόγω φυσιολογικής φθοράς της μόνωσής του ή χτυπημένο) ηλεκτροφόρο καλώδιο.
 3. Επαφή με ηλεκτρική συσκευή ή μηχανισμό που έχει βλάβη με αποτέλεσμα τη δημιουργία βραχυκυκλώματος ή διαρροής.
 4. Εκφόρτωση στατικού ηλεκτρισμού (π.χ. Πυκνωτές ή ακόμα και κεραυνός).

Επικοινωνία

T (0030) 22410 28028
Email: info@sehd12.gr

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Δωδεκανήσου

Παλαιών Πατρών Γερμανού (Εμπορικό Κέντρο Φώκιαλη) Τ.Κ. 85132 Ρόδος